Tour Singgapore - Malaysia

  • Hình Thức: Theo đoàn
  • Lộ Trình: Đà Nẵng - Singapore- Malaysia
  • Thời Gian: 5 ngày 4 đêm